Mentes-M Díj 2020
Minőségi mentes élelmiszer-termékek versenye

Hívja fel magára a figyelmet egy szakmai díjjal, adjon bizonyosságot a vásárlóinak arról, hogy Ön gyártja, forgalmazza a kategóriájában legjobb, legízletesebb, leginnovatívabb mentes terméket az országban!

Végső nevezési határidő: 2020. szeptember 7.

Nevezési feltételek:

Kizárólag olyan termékekkel lehet nevezni, amely:
•    a 14 fő allergén közül legalább egytől (lásd 1169/2011 EU rendelet II. melléklet), és/vagy ételintoleranciát okozó anyagoktól mentes, illetve
•    megfelel a kiírt kategóriáknak.
 
A nevezéshez csatolandó dokumentumok:

•    gyártmánylap
Zsűrizésre csak a laboratóriumban vizsgált és a kémiai összetevők alapján megfelelő minőségű termékek kerülhetnek, amelyről a nevezőknek nyilatkozni kell az alábbiak alapján. (A nyilatkozati forma INNEN letölthető.)


A nevezés leadása után a visszaigazoló e-mailen keresztül tölthetőek fel a dokumentumok!

A termékek beérkezési határideje: szeptember 18. // legalább 3 db termékenként
A 3 nap alatt romló termékek esetében: szeptember 21. (délelőtt!)

Cím: Professional Publishing Hungary Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b
"Mentes-M verseny" névvel


Végső nevezési díj: (augusztus 31. - szeptember 7.!)

- 35 000 Ft + áfa / nevezés

- a harmadik nevezés után 30 000 Ft + áfa / nevezés

A nevezési űrlap alapján kiállított átutalásos számlát e-mailben küldjük a nevezéskor megadott e-mail címre. Amennyiben a nevezési díj nem érkezik be szeptember 12-ig, a pályamunka nem kerül a zsűri elé elbírálásra.
A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől van módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fent semmilyen tartozásuk a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft-vel szemben.


A verseny menete:
•    normál nevezési határidő: augusztus 31.
•    végső nevezési határidő: szeptember 7.
•    beküldési határidő: szeptember 18. / 21. (délelőtt)
•    személyes zsűrizés: szeptember 22.

Nevező adatai

Nevezés adatai

(Kérjük, akkor tüntesse fel, ha szeretné, hogy a társpályázó megjelenjen a verseny kommunikációs anyagain!)
(max 1500 karakter)

Nyilatkozat: A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jó hírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályázati anyagok a verseny után a PPH archívumában marad, továbbá a beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá, hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.